Articles and Conference Paper

Thesis sixteenth international scientific conference “Problems of Informatics and Modeling”, Kharkiv, NTU “KPI”, 2016 [UA].

Article from EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 1 (11)/2016 [PL].

Article from Biuletyn AGH 2016 [PL].

Article from Biuletyn AGH 2016 [PL].

Article from BADANIA I NAUKA Biuletyn AGH 2017 [PL].

“How Game Design can enhance engineering higher education: focused IT study”, Olga Dziabenko, Valentyna Yakubiv, Lyubov Zinyuk, REV 2017, March 2017, New York  [EN].

“GAMIFICATION IN TEACHING HUMANITIES – „GAMEHUB” PROJECT”, Katarzyna Gdowska, Bartłomiej Gaweł, Olga Dziabenko, Oleksandr Blazhko V Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków, 19-20 kwietnia 2018 (p.27-32) [EN].