O_2018_3_1

Seminar “Development of educational games in the theory of operating systems”, ONPU, June 7-8, 2018 (UKR)

Команда GameHub-ONPU продовжує пошуки ефективних засобів прищеплення студентам комунікативних та міжпредметних компетенцій – https://youtu.be/FSRQ7_PmoQw 7-8 червня 2018 року на кафедрі інформаційних систем (Информационные Системы Онпу) інституту комп’ютерних систем (Институт компьютерных систем ОНПУ) Одеського національного політехнічного університету пройшла фінальна зустріч студентів 1-го курсу спеціальності «Комп`ютерні науки» на тему «Розробка навчальних ігор в теорії операційних систем» у відповідності із планами Erasmus+KA2-проекту “GameHub: університетсько-підприємницьке співробітництво в ігровій індустрії в Україні”. З одного боку, при вивченні дисципліни «Операційні системи», викладачем якої є Блажко О.А., доцент кафедри інформаційних систем, перед студентами постає складна задача управління Unix-процесами, управління доступом до каталогів і файлів файлової системи, транзакційного управлінні загальними даними у файлової системі, планування процесів і управління […]

K_2018_2_8

Round Table, KNUCA, July 4, 2018.

4 липня 2018 р. в КНУБА відбувся круглий стіл за участі учасників проекту GameHub, а також викладачів та студентів. Метою зустрічі було обговорення можливих шляхів покращення організації та викладання дисциплін з проектування цифрових ігор. Також було підведено підсумки за результатами навчання студентів, безробітних та ветеранів АТО в цьому навчальному році.

K_2018_2_5

Workshop for students of KNUCA, June 22, 2018 (UKR)

22 червня 2018 р. в КНУБА відбувся воркшоп для студентів групи БІКС-21, в ході якого тренерами проекту GameHub доц. Шабалою Є., доц. Кучанським О. та Безмогоричним Д. було розказано про особливості проектування цифрових ігор.

O_2018_2_1

Training sessions on the basics of physical processes in computer games, ONPU, 2018.

У 1965 році побачив світ підручник «Практикум з фізики» за співавторством Кортнєва А.В., який чверть 20-го століття керував кафедрою фізики Одеського національного политехнического университета. Підручник був покликаний допомогти студентам глибше усвідомити основні фізичні закономірності і придбати елементарні навички експериментування з подальшим виведенням студентів в самостійну роботу. Минуло більше ніж півстоліття і у квітні-травні 2018 року на кафедрі фізики імені Кортнєва А.В. під керівництвом зав. кафедри Маслова О.В. (Oleg Maslov) пройшли заняття навчального модуля «Основи фізичних процесів в комп’ютерних іграх» для студентів 1-го курсу групи АФ171 кафедри прикладної математики (Прикладная математика ИКС ОНПУ) Інституту комп’ютерних систем (Институт компьютерных систем ОНПУ) у відповідності із планами проекту Erasmus+KA2 “GameHub: университетсько-підприємницьке співробітництво в ігровій […]

K_2018_1

Round Table, KNTU, June 25, 2018

25 червня 2018 року відбулося засідання Круглого столу з питань співробітництва між Херсонським національним технічним університетом та «Агентством системних інтернет-рішень Wezom» в рамках міжнародного проекту «GameHub: Співпраця між університетами та підприємствами в галузі ігрової індустрії в Україні». У засіданні взяли участь представники кафедри інформаційних технологій ХНТУ д.т.н., професор В. Шерстюк, к.т.н., доценти О. Ляшенко, М. Жарікова та представники «Агентства системних інтернет-рішень Wezom». В рамках зустрічі було обговорено низку питань щодо взаємодії університету та роботодавців з метою підвищення якості підготовки IT-фахівців в галузі розробки комп’ютерних ігор та ігрового контенту.

P_2018_4

Presentation of gaming projects, PNU, June 25, 2018 (UKR).

25 червня 2018 р. студенти 3-го курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» (денна форма навчання) факультету математики та інформатики робили презентації ігрових проектів у лабораторії розробки ігрового програмного забезпечення кафедри інформатики в рамках міжнародного проекту «GameHub: Співробітництво між університетами та підприємствами у сфері гральної індустрії в Україні програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти (№561728-EPP-1-2015-1- ES-EPPKA2-CBHE-JP) На виконання навчального плану ОР «Бакалавр» студенти успішно освоїли, модернізовані завдяки проекту на базі європейського досвіду, курси: “Основи розробки комп’ютерних ігор” та “Технології розробки комп’ютерних ігор”. Навчання відбувалось у лабораторії GameLab PNU, яка обладнана комп’ютерною технікою та спеціалізованими засобами, що дозволяють створювати сучасні звукові та візуальні матеріали та використовується при розробці ігрового програмного […]

Training for ATO participants, unemployed and temporary displaced persons, PNU, 2018 (UKR).

Нещодавно відбулись останні заняття на безкоштовних курсах з розробки комп’ютерних ігор для учасників АТО, непрацюючих громадян та тимчасово переміщених осіб, які проводились на базі Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника в рамках проекту ЄС програми Erasmus + К2 GameHub «Співробітництво між університетами та підприємствами у сфері ігрової індустрії в Україні». Курси тривали 3 місяці і складались із 4 напрямків – основи розробки комп`ютерних ігор, технологія розробки комп`ютерних ігор, основи створення звукового та музичного супроводу комп`ютерних ігор та проектний менеджмент. Заняття проводили викладачі університету, які є високопрофесійними фахівцями в даних напрямках. Загалом успішно завершили навчання та отримали сертифікати 34 учасники, з яких приблизно 80% складала цільова аудиторія. За час навчання слухачі […]

K_2018_5

Training for unemployed and ATO veterans has ended, KNUCA, 2018 (UKR).

В КНУБА закінчилось навчання безробітних та ветеранів АТО. Курс включав два модулі: E.1. Теорія комп’ютерних ігор (сюжет та дизайн, проектування, підтримка та просування) та E.2. Технології проектування комп’ютерних ігор на основі Unreal Engine 4.

O_2018_3

Optional classes on computer game development, ONPU, 2018 (UKR).

Мабуть вже мало хто пам’ятає як в далекому 1940 році було створено першу електронну гру у вигляді електронно-релейної машини Nimatron для математичної гри на двох Nim з досить простими правилами: камінці розкладуються на три купки; гравці по черзі беруть камінці; за один хід може бути взято будь-яку кількість камінців з однієї купки, а виграє гравець, який взяв останній камінь. І саме ця гра стала прикладом для створення комп`ютерних ігор у частині навчального модуля «Прикладні математичні методи в розробці комп`ютерних ігор» у відповідності із планами проекту Erasmus+KA2 “GameHub: университетсько-підприємницьке співробітництво в ігровій індустрії в Україні”. Одним із авторів модуля є активний учасник GameHub-ONPU-команди Рувінська В.М. (Victoria Ruvinskaya), професор кафедри системного програмного […]

KNUCA_06_2018_1

Presentation of the Games, KNUBA, June 20, 2018 (UKR)

В КНУБА відбулась презентація розроблених ігор студентами 3-го курсу спец. “Кібербезпека”, “Комп’ютерна інженерія” та студентами 5-го курсу спец. “Комп`ютерні науки”, “Інформаційні системи і технології” в за результатами проходження модулів B.3, М.2. і M.3. (викладачі проф.Білощицький А.О., ас. Безмогоричний Д.М.). В навчанні також брали участь студенти інших груп факультету, які проходили навчання факультативно.